SÖK TILL OSS

Du kan ansöka om vårdplats när som helst och platserna fylls i den ordning som ansökan kommer in. Du kan ansöka antingen genom att ringa daghemsföreståndaren Camilla Hellström tel.044 257 3418 eller skicka e-post info@svahlohill.fi.

VÅRDTID

VÅRDAVGIFT
över 35 timmar/vecka 319€/månad
26 – 35 timmar/vecka 261€/månad
21-25 timmar/vecka 232€/månad
under 21 timmar/vecka 203€/månad
TILLÄGSSTJÄNSTER
Dejourtid

(kl.6.30-7.30 och 16.30-17.30)

15€/använd gång