SÖK TILL OSS

Daghemmet har i bruk Sjundeå kommuns servicesedel. Inom servicesedelsystemet motsvarar familjens klientavgift den kommunala småbarnspedagogiksavgiften.

Den självriskandel som familjen betalar fastställs enligt familjens inkomster, barnets ålder, familjestorleken och den överenskomna vårdtiden (timmar i veckan), det vill säga precis på samma sätt den kommunala småbarnspedagogiksavgiften.

Servicesedelns värde (den av kommunen beviljade sedeln) = den privata småbarnspedagogikens pris – familjens självriskandel (klientavgift).

Försäkra dig om din plats hos oss genom att kontakta daghemsföreståndaren Camilla Hellström antingen per telefon 044 257 3418 eller e-post info@svahlohill.fi.

För fastställande av klientavgift ska familjen lämna in sina inkomstuppgifter till kommunens småbarnspedagogiska tjänster senast två veckor innan småbarnspedagogiken inleds. Men om familjen i sin ansökan meddelat att de godkänner den högsta klientavgiften, behöver inkomstuppgifter och intyg inte lämnas in till kommunen.