TOIMINTA-AJATUS

Päiväkodin toiminta-ajatuksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Toiminnassamme tärkeitä arvoja ovat lapsilähtöisyys, yksilöllisyys ja kaksikielisyys. Päiväkodissa käytämme sekä suomen että ruotsin kieltä ja lapset jaetaan pienryhmiin äidinkielen perusteella. Lapsen äidinkieli toimii päiväkodissa lapsen puhuttelukielenä sekä toiminnan kielenä pienryhmissä. Tämän lisäksi lapsella on mahdollisuus tutustua toiseen kotimaiseen kieleen satujen, laulujen ja leikin kautta.

Päiväkotimme sijaitsee rauhallisella omakotitaloalueella monipuolisen ympäristön ympäröimänä, missä luonto ja retket ovat osa arjen toimintaa. Toiminnassamme korostuu kodinomaisuus ja lapsille turvallinen ympäristö, missä leikille ja luovuudelle annetaan sekä aikaa että tilaa!  Monipuolisen liikunnan ja leikin avulla lasten motoriset taidot kehittyy.

Päiväkodin teemat kulkevat pitkälti vuodenaikojen ja lasten kiinnostuksen mukaan ja niitä käsitellään eri toimintojen kautta. Päiväkodissa toteutetaan pienryhmätoimintaa, joka mahdollistaa lapsen yksilöllisemmän huomioinnin ja tarvittaessa mahdollisen tuen antamisen riittävän varhaisessa vaiheessa. Pienryhmätoimintaa toteutetaan mm. askarteluissa ja erilaisissa teematuokioissa tilanteen mukaan. Paljon mukavaa kivaa tehdään isommallakin porukalla!

Päiväkodissa työskentelee ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta. Päiväkodilla on oma toiminta-, turvallisuus- ja omavalvontasuunnitelma, jotka ohjaavat henkilökunnan työtä. Lapsille tehdään henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, joiden lähtökohtana on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä kodin kanssa. Suunnitelmat käydään läpi sekä syksyllä että keväällä vanhempien kanssa ja päivitetään vuosittain, sekä tarvittaessa.


Mitä tarkoittaa kaksikielinen varhaispedagogiikka?

Päiväkodissamme käytämme sekä suomen että ruotsin kieltä. Lapsen aloittaessa meillä käymme keskustelua perheen kanssa lapsen tulevasta koulukielestä ja näin ollen lapsen pääasiallisesta varhaiskasvatuskielestä. Valittu kieli toimii päiväkodissa lapsen puhuttelukielenä sekä toiminnan kielenä, tämän lisäksi lapsella on mahdollisuus tutustua toiseen kieleen satujen, laulujen ja leikin kautta.

Kaksikielinen varhaiskasvatus sopii hyvin yksikielisesti suomen- taikka ruotsinkieliselle perheelle, joka toivoo lapsen tutustuvan toiseen kotimaiseen kieleen varhaisessa vaiheessa. Toiminta sopii myös kaksikielisille perheille, mutta näissä tapauksissa perheissä tulisi pohtia tarkoin tulevaa koulukieltä ja näin ollen varhaiskasvatuskieltä. Päiväkotimme haluaa lisätä kielten välistä suvaitsevuutta ja tarjota kaksikielisille perheille hyväksytyn ympäristön missä lapsi voi käyttää molempia kieliään, mitkä ovat osa lapsen identiteettiä.