VERKSAMHETSIDÉ

Daghemmets verksamhetsidé är att stödja barnets helhetsmässiga utveckling. Viktiga värden är barncentrering, individualitet och tvåspråkighet i vår verksamhet. På vårt daghem använder vi både finska och svenska och barnen delas upp i smågrupper utifrån deras modersmål. Personalen tilltalar barnet på dess modersmål vilket fungerar även som smågruppernas verksamhetsspråk. Barnet har under dagens lopp möjlighet att ta del av sånger och sagor på det andra inhemska språket samt under leken välja vilket språk leken går på.

Vårt daghem är beläget i ett lugnt egnahemshusområde i en mångsidig miljö, var naturen, skogen och utfärderna är en del av vardagen. I vår verksamhet betonas en hemlik och trygg miljö, där leken och barnets fantasi ges både tid och rum! En mångsidig gymnastik och lek utvecklar barnets motoriska färdigheter.

Teman på vårt daghem följer ganska så långt årstiderna samt barnens intressen och de behandlas utifrån olika verksamheter. Verksamheten på vårt daghem förverkligas i smågrupper, vilket möjliggör barnets unika bemötande samt erbjudande av stöd. 


Vad innebär tvåspråkig småbarnspedagogik?

På vårt daghem använder vi både finska och svenska. Då barnet börjar på daghemmet diskuterar vi med vårdnadshavarna om vilket språk de anser vara barnets kommande skolspråk, och därmed det språk som vi på daghemmet huvudsakligen använder med barnet. Det betyder att de vuxna tilltalar barnet på det valda språket och att det språket också fungerar som verksamhetensspråk i smågrupperna som barnet ingår i. Barnet har utöver detta möjlighet att ta del av sånger och sagor på det andra språket samt under leken välja vilket språk leken går på.

En tvåspråkig småbarnspedagogik passar utmärkt för barn som kommer från antingen helt svensk- eller finskspråkiga familjer och där föräldrarna vill att barnet redan i ett tidigt skede ska få bekanta sig med det andra inhemska språket.  Verksamheten lämpar sig även bra för tvåspråkiga familjer, men då är det viktigt att familjen noggrant funderar på vilket språk som kommer att vara barnets kommande skolspråk, och därigenom det huvudsakliga språket på daghemmet. Vårt daghem vill minska spänningar mellan svenskan och finskan samt erbjuda tvåspråkiga familjer en tillåtande miljö där barnet kan använda sig av sina språk, vilka utgör en viktig del av barnets identitet.